††††††††††††† ††††††††††††††

 

††††††††††††††††† ATRIBUTIILE INSPECTORULUI GENERAL ADJUNCT A 
ISJ - CARAS - SEVERIN ††††††††††††††††††††††††

 

 

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

 

Articolul 14 din REGULAMENTUL 5530/2011

Inspectorul şcolar general adjunct organizează, coordonează şi monitorizează activităţile specifice domeniilor funcţionale stabilite Ón fişa postului, anexă la contractul de management Óncheiat cu ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice, Ón conformitate cu prevederile metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general/general adjunct din inspectoratele şcolare şi de director al casei corpului didactic.

----------

Art. 14 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 3.400 din 18 martie 2015 publicat Ón MONITORUL OFICIAL nr. 218 din 1 aprilie 2015.

 

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

†††††††††

 

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

†††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

  1. ATRIBUTIILE INSPECTORULUI GENERALADJUNCT DIN ROFUI
  2. ATRIBUTIILE INSPECTORULUI GENERALADJUNCT DIN LEGI ORGANICE
  3. ATRIBUTIILE INSPECTORULUI GENERALADJUNCT DIN LEGI ORDINARE
  4. ATRIBUTIILE INSPECTORULUI GENERALADJUNCT DIN HOTARARI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
    legatura inapoi

 

       

 

TEXTE IMPORTANTE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

†††

 

 

 

 ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††
 
 
 
 
 
 
 
 
LUATI EXEMPLUL NOSTRU !